Αν και οι σύγχρονες μέθοδοι διουρηθρικής αφαίρεσης καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη σε έμπειρα χέρια είναι αποδοτικές στο να αφαιρούν μεγάλους σε μέγεθος προστάτες, η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει θέση στην αφαίρεση εξαιρετικά μεγάλων προστατών όπου το μέγεθος τους είναι οριακό για ασφαλή αφαίρεση τους διουρηθρικώς.
Αυτό δεν είναι πολύ συχνό αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η λαπαροσκοπική αφαίρεση καλοήθους προστάτη μπορεί να βοηθήσει πολύ, ειδικά αν συνυπάρχουν και άλλες παθήσεις στον ασθενή που πρέπει να διορθωθούν ταυτοχρόνως όπως το εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης, η λιθίαση της ουροδόχου κύστης, κα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Κων/νος Καλύβας FEBU MSc
Χειρουργός Ουρολόγος