Λιθίαση Νεφρού-Ουρητήρα-Ουροδόχου Κύστης

Εισαγωγή

Οι λίθοι (πέτρες) του ουροποιητικού συστήματος είναι συμπαγείς αθροίσεις κρυστάλλων που σχηματίζονται στα νεφρά  ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των συστατικών των ούρων.

Η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος (θα την αναφέρουμε για συντομία ως  ΛΟΣ) είναι μια συχνότατη νόσος με σημαντική νοσηρότητα στον γενικό πληθυσμό. Εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στον ανδρικό πληθυσμό. Η μέση ηλικία παρουσίασης  είναι τα 30 με 40 χρόνια της ηλικίας για του άνδρες, ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Η λιθίαση μπορεί να επανεμφανισθεί με ρυθμό 50% σε μια 10ετια ή 75% σε 20ετια, με κάποιους ασθενείς να εμφανίζουν δέκα ή παραπάνω κρίσεις κωλικού των νεφρών στην διάρκεια της ζωής τους.

Η συχνότητα της ΛΟΣ διαφέρει από έθνος σε έθνος και από τη μια γεωγραφική ήπειρο στην άλλη. Είναι μεγαλύτερης συχνότητας στην μέση Ανατολή και μικρότερης στις  χώρες του Βορρά. Προφανώς κλιματολογικοί , διαιτολογικοί αλλά και γονιδιακοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό.